اصلاحطلب ، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا

 

 

«حامد تقوی»

 

 

از گوشه کنار دوباره دارد صدای اصلاح‌ طلبان می آید.

دوباره دارند خبر از یک مشارکت مردمی میدهند.

آنها دوباره دارند ملت را تحریک میکنند تا برای شرکت در انتخابات خودشان را علم کنند.

در این میان شبکه های خارج ازکشور هم بی نصیب نمانده اند

و آنها هم به سهم خودشان بستر را فراهم میکنند.

آنها دارند امکانات این تبلیغات را فراهم میکنند.

اما نوید این مقابله با این نیرنگ دی ماه ۹۶ در اعتراضات سراسری کلید خورده است.

آنجا که مردم شعار « اصلاح طلب اصول گرا؛ دیگه تموم ماجرا » را کف خیابانها ریختند…

 

پایگاه خبری / تحلیلی نگام