بازگشت سینه خیز ارزشی ها به تلگرام

 

 

مهرداد شاکری 

 

 

سخنان امام جمعه تبریز در مورد بازگشت به تلگرام

یکی از گل به خودی های فوق العاده ای بود

که ارزشی ها و اصولگراها به هم زده بودند

و کماکان هم این گل به خودی ها با شدت و سرعت بیشتری ادامه دارد

کارشناسان مطلع و مردم بارها نسبت به شکست فیلترینگ تلگرام

و شبکه های اجتماعی و فضای مجازی هشدارهای لازم را داده بودند

اما ارزشی ها و اصولگرایان تندرو

که قدرت تشخیص و درک واقعیات جامعه و دنیا را ندارند

و در جاهلیتی عجیب زندگی میکنند

برای پنهان ماندن جنایات خود

و ظلم و ستم هایی که در حق مردم و کشور روا داشته اند

و برای جلوگیری از افشاگری های فعالان مدنی و اجتماعی

با اعمال فیلترینگ تلگرام

کوشیدند تا باز هم با جهل

از دنیای معاصر و واقعیت هایش عقب بمانند و فرار کنند

بازگشت سینه خیز  ارزشی ها به تلگرام

نشان از رسوایی و شکست طرح فیلترینگ تلگرام

و پیروزی خواست و اراده مردم بر خواست و اراده حاکمیت دارد

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما