جلوس رییسی بر دستگاه قضایی چند ماه زودتر از موعد مقرر

 

 

مهرداد شاکری 

 

 

محمد مهاجری فعال اصولگرا در یک توییت چنین عنوان نموده است:

‼️ ظاهرا حکم آقای ⁧ #رئیسی ⁩ برای ریاست ⁧ #قوه_قضائیه ⁩،تا مردادآینده معطل نمی ماند و خیلی زودتر صادر می شود. علی برکت الله

این افشاگری آقای مهاجری گمانه زنی ها در مورد جلوس ابراهیم رییسی در مرداد ماه سال آینده بر ریاست قوه قضاییه را نفی نموده و از جلوس رییسی

بر صندلی ریاست قوه قضاییه در آینده ای نزدیک خبر داده است

به نظر می رسد با ریاست ابراهیم رییسی چند ماه زودتر بر قوه قضاییه باید شاهد اتفاقات تلخ و غم انگیز بسیاری برای فعالان سیاسی ومدنی در ایران

باشیم و قوه قضاییه با استفاده از ظرفیت های قانونی و فراقانونی خود کشور را بزودی به زندان همه کنشگران مدنی تبدیل خواهد نمود

ابراهیم رییسی با جلوس بر صندلی ریاست قوه قضاییه امپراتوری علم الهدی را از خراسان به کل کشور توسعه خواهد داد

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما