«در انتظار قیام»

حامد تقوی

هوشنگ گلشیری سالها پیش در مراسم خاکسپاری محمد مختاری گفت آنقدر عزا بر سرمان ریخته اند که دیگر فرصت زاری کردن نداریم؛
اخبار چند هفته ‌ی گذشته ایران بسیار تلخ بود. از مرگ کولبر ۱۵ ساله تا حکم سنگین نسیرین ستوده تا اختلاس پتروشیمی گیت، تا خودکشی بخاطر فقر و امروز هم انفجار خط لوله گاز در اهواز . تنها میشود به سیاق هوشنگ گلشیری بغض کرد و گفت آنقدر بر سرمان عزا ریخته اند که فرصت زاری کردن نداریم.