معارفه ابراهیم رئیسی بزودی انجام میشود ، ردای ریاست بر قامت یک تندرو

 

 

مهرداد شاکری

 

معاون اول قوه قضائیه:

🔹رئیس جدید قوه قضائیه تا پایان امسال و قبل از آغاز سال جدید معرفی می شود و کار خود را آغاز می کند.

 

…..

 

از شواهد امر چنین پیداست که ردای ریاست قوه قضاییه بزودی و شاید در همین روزها

بر دوش ابراهیم رییسی قرار خواهد گرفت

عملکرد ابراهیم رییسی در زمان معاونت قوه قضاییه

و در اوج درگیری های بعد از انتخابات سال ۸۸

نشان می دهد که قوه قضاییه با ریاست ابراهیم رئیسی حالت تهاجمی به خود خواهد گرفت

تندروها قوه قضائیه را در اختیار خواهند گرفت

گفتمان سلطان خراسان بر کشور حاکم خواهد شد

و تفکر علم الهدی تفکر غالب در قوه قضائیه خواهد شد

 

پایگاه خبری / تحلیلی نگام