ناتوانی دولت و استمرار ناکارآمدی نظام


مهرداد شاکری

دولت روحانی در طی چند سال گذشته تصویر منفعل ترین دولت بعد از انقلاب را از خود به یادگار گذاشته است
اگر بخواهیم ناکارآمدترین ولی پر ادعاترین دولت را در بین دولت های پس از انقلاب با آمار و ارقام بسنجیم دولت روحانی با تفاوتی فاحش در صدر قرار میگیرد
استفاده از وزرای پیر و کم بازده دردولت روحانی رکورددار می باشد
دولت روحانی دولت شعارهای تحقق نیافته است
فقر و فلاکت و تورم و بیکاری و گرانی و فساد در دولت روحانی به بیشترین میزان خود در طی ۴۰سال گذشته رسیده است
بدون شک خود دولت مردان هم به ناکارآمد بودن خود آگاهند اما حاضر نیستند با پذیرش آن عرصه را برای فعالیت مدیران کارآمد خالی نمایند
احمدی نژاد با ایجاد ترک در ستون های اصلی اداره کشور زمینه را برای نابودی و ویرانی کامل کشور برای دولت روحانی آماده نمود و دولت روحانی به بهترین شکل ممکن از ایران ویرانه ای غیرقابل بازسازی ساخت