طنز سیاسی : کارت بانک سامان / اهورا”حسین”فرزین

نمی دانم تا به حال کارت سامان یا سامان کارت را دیده اید یا نه؟ اگر هم دیده باشید شاید

ادامه مطلب...

طنز سیاسی : وقت دلتنگی / اهورا”حسین”فرزین

چند خانواده به منزله ی کل آحاد کشور انتخاب شده اند و دوربین بدون هیچ وابستگی این افراد و خانواده

ادامه مطلب...

طنز سیاسی : سوءتفاهم ، یک سوءتفاهم بود / اهورا “حسین”فرزین

کسی را به توانایی معتمدی ، کارگران ، نمیشناسم که با داشتن حداقل نیم جین بازیگر توانا و حتی بازیگر

ادامه مطلب...

طنز سیاسی : افتتاحیه جشنواره ره دیدم ، شما دیدن / اهورا”حسین”فرزین * به زبان شیرین مشهدی *

چراغا که خاموش رفت ، یک چیزی پخش رفت که نفهمیدم ، ایشالا شما فهمیدن ، بعد یگ جونکی امد

ادامه مطلب...

طنز سیاسی : “تقدیم به زنان کشورم” / اهورا”حسین”فرزین

زنان در کشور ما ، هنوز آمادگی پذیرفتن مسئولیت هایی چون عضویت در خبرگان و وزارت در کابینه ی دولت

ادامه مطلب...

طنز سیاسی : آواز دهل شنیدن از دور خوش است / اهورا ” حسین ” فرزین

جهت اطلاع آقایان و خانم ها یا خانم ها و آقایان باید عرض کنم که بنده بعد از پنجاه روز

ادامه مطلب...

در تعطیلات، بیمارستان روانی حجازی تعطیل است؟! / حسین فرزین

اجازه بدین، اجازه بدین، می دونم می خواین هر چه زودتر درباره موضوع بالا اطلاعی کسب کنید، اما اجازه می

ادامه مطلب...

دیکته هرسال / حسین فرزین

سر سطر بنویس، پسران در زندان دختران حامله مادران دق مرگ پدران سگ دو برای نان بنویس بابا نای نان

ادامه مطلب...

آزادی در کشور ما مشهود است!! / حسین فرزین

  تعجب نکنید، می دانم که تعجب نمی کنید، چون در این سال ها و این ماه ها و این

ادامه مطلب...

یادداشت های زندان ، حبس بلندگو / حسین فرزین

  این واژه ی ترکیبی”حبس بلندگو” در عین بی معنا بودن، بار معنایی وسیعی را در زندان و برای زندانی

ادامه مطلب...