شعر سیاسی : نرم و محکم چون کِش شلوار بودیم از قدیم / شروین سلیمانی

ما همیشه ملتی هشیار بودیم از قدیم دشمن سرسخت استکبار بودیم از قدیم نصف دنیا مال ما بود از زمان

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : مناجات نامه ؛ وضع ما را سوژه ی راز بقا کن لااقل! / شروین سلیمانی

یارب از بالا به ما هم اعتنا کن لااقل بختِ ما را هم از آن بالا صدا کن لااقل نصف

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : “حزب باد” / شروین سلیمانی

همجهت با باد باشی روزگارت بهتر است حال و مالَت رو به راه و کار و بارَت بهتر است جُفت

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : “قیامت نامه!” / شروین سلیمانی

روز قیامت شد و صاحبِ صور اومد به میدون و دمید تو شیپور مُرده ها از تو قبراشون پا شدن

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : “همیشه خوشحال” / شروین سلیمانی

ما در ایران از صدای باد لذّت می بریم از زمین افتادنِ افراد لذت می بریم بس که بی تفریح

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : طرز تهیه ایران! / شروین سلیمانی

سی و چند استان به مقدارِ کافی خیابان و نیسان به مقدارِ کافی! دو پیمانه جیبِ گشاد از چپ و

ادامه مطلب...