شعر سیاسی : دلرُباتر از مونالیزاست با این سن و سال / شروین سلیمانی

پیرمرد!   پیرمردی در محلِّ ماست با این سن و سال قد بلند و محکم و رعناست با این سن

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : شاعرِ شعرِ فوق بعد از این در امان است؟ ما نمیدانیم! / شروین سلیمانی

    بیست سؤالی! نان گران است؟ ما نمی‌دانیم نرخِ جان است؟ ما نمی‌دانیم گُردهٔ ما برای بعضی ها نردبان

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : از ماست که بر ماست ، شعارِ خودمان بود.. / شروین سلیمانی

از ماست که بر ماست، شعارِ خودمان بود آن دزدِ پدرسوخته یار خودمان بود! دادیم به او قدرت و تویِ

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : “غیر خودی ها” / شروین سلیمانی

هر کس که با ما نیست چشمش کور بادا! بی خانِمان و مُفلِس و رنجور بادا! دستی که در یک‌کاسه

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : هنر نزد ایرانیان است و بس / شروین سلیمانی

«هنر نزد ایرانیان است و بس» گهر نزد ایرانیان است و بس هر آن شیوه که عمر را می دهد..

ادامه مطلب...

شعر سیاسی :فیلترمان در جهتِ همدلی ست / شروین سلیمانی

  ‘گَپی با بِل’ دیدم الکساندر گراهام بِل هست شبی توی تلگرام، وِل داد مَسِیجی به منِ خسته دل ای

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : “بچه ها این نقشهٔ جغرافیاست” / شروین سلیمانی

“بچه ها این نقشهٔ جغرافیاست” این جنابِ گُربه هم ایرانِ ماست گاهی از دیوار بالا می رود چون به دیوارِ

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : نرم و محکم چون کِش شلوار بودیم از قدیم / شروین سلیمانی

ما همیشه ملتی هشیار بودیم از قدیم دشمن سرسخت استکبار بودیم از قدیم نصف دنیا مال ما بود از زمان

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : مناجات نامه ؛ وضع ما را سوژه ی راز بقا کن لااقل! / شروین سلیمانی

یارب از بالا به ما هم اعتنا کن لااقل بختِ ما را هم از آن بالا صدا کن لااقل نصف

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : “حزب باد” / شروین سلیمانی

همجهت با باد باشی روزگارت بهتر است حال و مالَت رو به راه و کار و بارَت بهتر است جُفت

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : “قیامت نامه!” / شروین سلیمانی

روز قیامت شد و صاحبِ صور اومد به میدون و دمید تو شیپور مُرده ها از تو قبراشون پا شدن

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : “همیشه خوشحال” / شروین سلیمانی

ما در ایران از صدای باد لذّت می بریم از زمین افتادنِ افراد لذت می بریم بس که بی تفریح

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : طرز تهیه ایران! / شروین سلیمانی

سی و چند استان به مقدارِ کافی خیابان و نیسان به مقدارِ کافی! دو پیمانه جیبِ گشاد از چپ و

ادامه مطلب...