آشتی دو نماینده قم بعد از دو ماه قهر و دعوا

ذوالنور‌ رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس و زاکانی رییس مرکز پژوهش های مجلس که سر قضیه استیضاح روحانی با هم به شدت درگیر شده بودند، بالاخره بعد از دو ماه قهر کردن، آشتی کردند.

ذوالنور موافق استیضاح روحانی و زاکانی مخالف استیضاح بود و گفته می شود امیرآبادی دیگر نماینده قم، بیشترین استفاده را از این مدت قهر دو ماه این دو نفر کرده و خود را به عنوان نماینده عاقل قم بین دیگران معرفی می کرده است.

گفته می شود سید هاشم حسینی بوشهری رییس جدید جامعه مدرسین واسطه آشتی ذوالنور و زاکانی بوده است.

✍️ دیدگاه شما 🙏