آقای رئیسی، شما که مدعی مبارزه با فساد هستید، شفاف بگویید چرا…؟! / یادداشت

✍️رحمت‌اله بیگدلی

آقای رئیسی، اگر در مبارزه با فساد صادقید، بگویید چرا رئیس ستاد تهرانتان برای انتخابات شورای شهر ردصلاحیت شد؟!

آقای رئیسی، بدون تردید، ردصلاحیت سردار مرتضی طلایی نمی‌تواند به دلیل عدم التزام به اسلام و جمهوری اسلامی و ولایت فقیه باشد؛ چون شما و شرکایتان نهایت التزامید!

آقای رئیسی، بدون تردید، نهایت تلاشتان را هم برای تایید صلاحیت او کرده‌اید، اما گویا کشته از بس‌ که فزون بوده، نتوانسته‌اید کفن بکنید!

آقای رئیسی، شما که مدعی مبارزه با فساد هستید، اگر در این ادعا صادقید، شفاف بگویید چرا رئیس ستاد شما در پایتخت جمهوری اسلامی ردصلاحیت شده است؟

آقای رئیسی، یا شما از پرونده سردار طلایی مطلع بوده‌اید و او را رئیس ستاد خودتان در پایتخت جمهوری اسلامی کردید که وای به حال ملت ایران که رئیس قوه قضائیه‌اش این‌گونه باشد!

یا مطلع نبودید که باز وای به حال ملت ایران که رئیس قوه قضائیه‌اش از پرونده نزدیک‌ترین یارانش مطلع نیست و شعار مبارزه با فساد می‌دهد!

✍️ دیدگاه شما 🙏