اقدام ناشایست طرفداران جلیلی

شنیده ها

شهرداری تهران مکان هایی در سطح شهر برای تبلیغ نامزدهای ریاست جمهوری تعبیه کرده است تا پوسترهای خود را نصب کنند.

در این بین اما اما طرفداران سعید جلیلی در سطح شهر با اقدامی عجیب به وسیله اسپری نام سعید جلیلی را در این تابلوها می نویسند.

این اقدام هم باعث تا زیبا شدن سطح شهر میشود هم باعث تضییع حقوق سایر کاندیداها می‌باشد.

از کاندیداهای اصولگرایی که بر اخلاق گرایی و رعایت حق بیت المال تاکید می کنند ، بروز چنین اقداماتی جای تعجب دارد.

✍️ دیدگاه شما 🙏