انهدام پایگاە تسلیحات موشکی مشترک قصر، تیپ سید الشهدای حشد الشعبی و نیروهای سپاه قدس واقع در منطقە جنوبی بغداد (حزام)


مهرداد شاکری

با انفجار این سایت موشکی به نظر می رسد دامنه نفوذ اسراییل برای انهدام مواضع نظامی ایران در حال گسترش به تمام منطقه می باشد
طی دوسال گذشته اسراییل مواضع ایران را در سوریه نابود کرد و در یک ماه اخیر با حمله به مواضع ایران در عراق زمینه را برای حمله بدون دردسر امریکا به ایران آماده می نماید
ایران حساب ویژه ای را به پایگاه های خود در منطقه برای لحظات حیاتی باز نموده بود
اما ارتش اسراییل تمام بافته های ایران را به پنبه تبدیل نمود
قطعا دولت عراق برای این حملات به اسراییل چراغ سبز نشان داده و از اسراییل پشتبانی اطلاعاتی عملیاتی می نماید
سیاست خامنه ای در منطقه با شکست سنگین مواجه شده است و بعید نیست تا چند ماه دیگر ایران حمایت حشدالشعبی را هم از دست بدهد
اسراییل و امریکا با هوشیاری در حال زمین گیر کردن نیروهای ایرانی در منطقه هستند و در لحظه موعود با یک حمله گسترده هوایی سیستم دفاعی ایران در هر جای خاورمیانه منهدم خواهند نمود.
خامنه ای نفس های آخرش را می کشد و بزودی از پا در خواهد آمد