اپوزیسیون داخل و خارج نباید اجازه بدهد مردم در انتخابات شرکت کنند

حامد تقوی-

هر چه از سرکوب و کشتار نظام جمهوری اسلامی بگوییم کم و بی راه نگفته ایم اما حالا که سرکوب‌های حکومت به بالاترین حد خود رسیده است نباید آن را تنها در پست مجازی و در کیفیتی نازل به اشتراک گذاشت. این ظلم آشکار بر کسی پوشیده نیست. کسی که جنایات را به هر نحوی نمی‌ بینید یا رد میکند یا با اغتشاش خواندن آن سعی در تطهیر جلادان جمهموری اسلامی دارد، همردیف دستگاه کشتار قرار میگیرد. باید اهداف پیشرویی برای آینده مشخص کرد. حکومت به دنبال برگزاری انتخابات پیش رویش است. این انتخابات از اهمیت سرشاری برای او برخوردار می‌ باشد. پس نباید گذاشت به این راحتی‌ها عملیات انتساباتی ‌شان را برگزار کنند. اگر حکومت بتواند کما فی سابق سیاست ‌های خود را اجرا کند این یک قدم در جهت تثبیت سرکوب هر چه بیشتر پیش او خواهد رفت.
باید نامزدهای انتخاباتی را برای شرکت در انتخابات نمایشی رسوا کرد. شرکت و نامزد شدن در انتخابات یعنی سرپوش گذاشتن به جنایات آشکارای جمهوری اسلامی.