بنگاه دروغ پراکنی فارس درباره مردم چه فکر می‌کند؟!

شنیده ها

بنگاه دروغ پراکنی فارس که نیازی به معرفی ندارد پس از اعتراض‌ها به میتینگ انتخاباتی رئیسی در اهواز که پروتکل‌ها در آن رعایت نشده بود در مطلبی ادعا کرد:” ورزشگاه تختی اهواز با رعایت پروتکل‎های بهداشتی و فاصله‎گذاری اجتماعی جهت استقبال از رئیسی آماده‌سازی شده‌است!”

این در حالی است که تصاویر تجمع دیشب را رجانیوز دیگر رسانه وابسته به جریان موسوم به پایداری منتشر کرد و در آن خبری از این ادعای بنگاه دروغ پراکن فارس نیست.

دوستی‌های خاله‌خرسی مثل داستان بنرهای عریض‌و طویل تبلیغاتی یا اشتباهاتی مانند پروژه تتلو برای ستاد رئیسی درس عبرت نشد و همچنان به مشاوره‌های اشتباه توجه می‌کند.

✍️ دیدگاه شما 🙏