به برکت تدبیر مسئولان کشور در این ۴۰ سال فساد و تباهی تا بنیاد خانواده ها نفوذ کرده

 

 

 

ایراندخت فرخ پور

 

ایکاش مسئولین کشور بجای ترس از بی حجابی زنان و برهنگی

کمی هم دغدغه اخلاقی و چرک و عفونت فساد و بدبختی های جامعه ای را داشتند

که دستاورد سیاستها و نگرشهای غلطی است

که بدون فکر و رایزنی با کارشناسان و متخصصان

و صرفا با نگرش تک تعبدی به چنین فضاحتی دچار شده

مگر نابینا باشد انسان که نبیند

چگونه فساد همه اقشار را از پا در آورده

و بنیاد و هسته خانواده را که محصول فرهنگ چند هزارساله این مردم است متلاشی کرده

فروپاشی محدود به آمار طلاق و اعتیاد و تن فروشی و فساد

و کودکان کار و دروغ و خیانت

دیگر در محدوده سیاست وحکومت نیست

و قلمرو خود را تا درون انسان گسترش داده

در این جامعه طوفان زده و با این احوال خراب

یا للعجب دنبال چه میگردید؟!

که مصداق (لیک سوراخ دعا گم کرده اید )شده اید

 

 

پایگاه خبری / تحلیلی نگام