ترامپ به همکاری اوباما با سازمان تروریستی اعتراف کرد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامترامپ پیرامون عملیات نظامی چشمه صلح نیروهای مسلح ترکیه که در شرق رود فرات ادامه دارد، سخنانی بیان داشت

باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحد آمریکا اعلام کرد : باراک اوباما رئیس جمهور قبلی آمریکا با برقراری تفاهم با سازمان تروریستی و تجزیه طلب مرتکب اشتباه شده است .

ترامپ پیرامون عملیات نظامی چشمه صلح نیروهای مسلح ترکیه که در شرق رود فرات ادامه دارد، سخنانی بیان داشت.

رئیس جمهوری آمریکا ضمن اعتراف به این موضوع که باراک اوباما رئیس جمهور پیشین برای پر کردن خلا ناشی از خارج شدن سربازان آمریکا از سوریه با تروریستهای تجزیه طلب همکاری کرده است و این کاری اشتباه بود گفت : ترکیه سالهاست که با دشمن مرگبار خود مبارزه می کند.

ترامپ با اشاره به اینکه ترکیه همچنین از میلیونها پناهنده سوری میزبانی می کند تاکید کرد : اگر ترکیه نبود این انسانها در چهار گوشه جهان پراکنده می شدند.

رئیس جمهوری آمریکا از تصمیم خود برای خارج ساختن سربازان آمریکا از سوریه دفاع کرده و گفت : دیگر وقت آن رسیده است که این جنگ پایان یابد.