توقف کمکهای نظامی امریکا به عربستان سعودی

پایگاه خبری / تحلیلی نگاممجلس نمایندگان کنگره آمریکا با ۲۴۸ رای موافق در برابر ۱۷۷ رای مخالف طرح توقف کمک‌های نظامی این کشور به عربستان سعودی در جریان جنگ در یمن را تصویب کرد

 

مجلس نمایندگان کنگره آمریکا با ۲۴۸ رای موافق در برابر ۱۷۷ رای مخالف طرح توقف کمک‌های نظامی این کشور به عربستان سعودی در جریان جنگ در یمن را تصویب کرد.

 

برای تصویب نهایی این طرح‌ نیاز به تایید نهایی مجلس سنا است. انتظار می رود، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا طرح کنگره آمریکا درباره یمن را وتو کند.

 

در طرح مذکور پیش بینی شده که تمام حمایت های نظامی آمریکا از عربستان سعودی در ظرف ۳۰ روز متوقف می‌شود.