حمله مسلحانه به مسجدی در نیوزلند دهها کشته به جای گذاشت

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – در نتیجه حمله مسلحانه به مسجدی در شهر کرایست چِرچ نیوزلند در حین اقامه نماز جمعه، تعداد بسیاری کشته شدند.

در نتیجه حمله مسلحانه به مسجدی در شهر کرایست چِرچ نیوزلند در حین اقامه نماز جمعه، تعداد بسیاری کشته شدند.

مشخص گردید که حمله به مسجد در منطقه هاگلی پارک، از سوی یکی دیگر از مهاجمین، به طور زنده در سایتهای اجتماعی نیز پخش میشده است.

در حین این حادثه، ۲۰۰ تن برای اقامه نماز جمعه در مسجد بوده اند.

در رابطه با این حمله ۴ تن منجمله یک زن و ۳ مرد، دستگیر شدند.

نخست وزیر نیوزلند، ابراز داشت: “امروز یکی از تاریکترین روزها در کشورمان است.”

بر اساس اخبار منتشره در رسانه ها، یکی از شاهدین امر، ابراز داشت که فردی سیاه پوش وارد مسجد النور شده و به سوی نمازگزاران شلیک کرد که در پی آن، در مسجد رعب و وحشت ایجاد شد. وی نیز که برای کمک به مردم وارد مسجد شده بود، در هر سوی مسجد، اجساد نمازگزاران را دیده است.

رسانه  های محلی، اعلام داشتند که بر اساس اطلاعات اولیه، ۳۰ تن در این حمله جانشان را از دست داده اند.

پس از حمله مذکور، دستور داده شد تا مدارس تعطیل شوند، از مردم خواسته شد تا از مساجد دور شوند و همه مساجد، دربهایشان را ببندند.