دادگاه عالی فدرال آمریکا رفتار ترامپ را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامدادگاه عالی فدرآل نیویورک در مورد دعوی اقامه شده از سوی ۷ کاربر شبکه های اجتماعی که از سوی ترامپ در توییتر بلاک شده بود، تصمیم گیری کرد

دادگاه عالی فدرال ایالات متحد آمریکا با صدور حکمی اعلام کرد : بلاک کردن برخی از کاربرانی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیام ها و یا نوشته های آنها را نپسندیده و یا با آنها مخالف است، نقض آزادی بیان و قانون اساسی است.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیرغم انتقادات در مورد بلاک کردن برخی از کاربران مخالف خود در شبکه های اجتماعی ، این تصمیم را در دادگاه عالی مطرح ساخته بود.

دادگاه عالی فدرآل نیویورک در مورد دعوی اقامه شده از سوی ۷ کاربر شبکه های اجتماعی که از سوی ترامپ در توییتر بلاک شده بود، تصمیم گیری کرد.

بموجب حکم دادگاه مذکور، رفتار یک مامور دولتی که از شبکه های اجتماعی برای اطلاع رسانی به توده های مردمی استفاده می کند، برای بلاک کردن پیام ها و یا نوشته های مخالف خود نقض آزادی بیان و قانون اساسی است.