درخواست برخی از اصلاح‌طلبان از سیدحسن خمینی برای شرکت در انتخابات ۱۴۰۰

غلامرضا ظریفیان، رئیس شورای سیاسی مجمع ایثارگران گفته است : نهاد اجماع ساز در حال تدوین نحوه رای گیری در شورا و مقدمه چینی برای انتخاب‌های درون حزبی است و گفت‌وگو‌ها برای انتخاب نامزد پیشنهادی در جریان است.

برخی از احزاب نامزد‌های خودشان را معرفی می‌کنند و درمورد نامزد‌های احتمالی خود گفتگو می‌کنند؛ برخی از احزاب هم نهایتا کار را به نهاد اجماع ساز ارجاع می‌دهند تا تصمیم نهایی در شورا گرفته شود، مثلا درباره حزب کارگزاران محسن‌هاشمی گزینه احتمالی این حزب است.

آقای عارف گفت‌وگو‌های خود را درمورد نامزدی ریاست جمهوری شروع کرده است، اما اینکه نهایتا چه تصمیمی بگیرد معلوم نیست؛ افرادی مثل آخوندی، پزشکیان و ظفرقندی هم از کاندیدا‌های احتمالی دیگر هستند که باید دید آیا حزبی آن‌ها را مطرح می‌کند یا نه؛ تا یکی دو هفته آینده مشخص می‌شود که آیا احزاب نامزد‌های خود را به نهاد اجماع ساز معرفی می‌کنند یا این نهاد گزینه‌هایی را مطرح می‌کند.

سیدحسن خمینی به دلیل اینکه دارای یک جایگاه ملی هستند، برخی از افراد و احزاب اصلاح‌طلب درخواست شرکت او در عرصه انتخابات را دارند، اما احتمال اینکه او چنین تصمیمی بگیرد، کم است.

با توجه به تجربه انتخابات قبلی به نظر می‌آید نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان افرادی را انتخاب می‌کند که دارای هویت مستقل اصلاح‌طلبانه باشند.

✍️ دیدگاه شما 🙏