دعوای میان وزرای صمت و کشاورزی در هیات دولت

شنیده ها حکایت از آن دارد که دو وزیر کشاورزی و صمت در کابینه بحث تندی داشته‌اند که به دعوا کشیده شده است و باعث قهر و خارج شدن وزیر صمت از جلسه دولت گردیده است.

ظاهرا دعوا بر سر مساله گرانی مرغ و افزایش قیمت نهاده‌های دامی بوده که چون مسئولان دولت از وزیر کشاورزی حمایت کرده‌اند و دعوای لفظی بالاگرفته ، وزیر صمت از جلسه خارج شده است.

گفته می شود فرزند رزم حسینی جزء آقازاده هایی است که به دنبال واردات مرغ است.

✍️ دیدگاه شما 🙏