زوال عقل علی خامنه ای، رهبر ایران

مهرداد شاکری

اینکه رهبر ایران سالهاست با بیماری دست و پنجه نرم می کند بر هیچکسی پوشیده نیست
سرطان پروستات در تار و پودش ریشه دوانده
و رهبر ایران به لطف داروهای امریکایی و انگلیسی کماکان به حیات خود ادامه می دهد
همان داروهایی که مصرفش برای مردم ایران ممنوع است
اما رهبر ایران از آن استفاده می کند
طی دوسال اخیر به واسطه کهولت سن
و تشدید سرطان پروستات
وضعیت سلامتی رهبر ایران در هاله ای از ابهام قرار دارد
اما بنظر می رسد خامنه ای به بیماری زوال عقل نیز دچار شده باشد
و بواسطه حداقل دو سکته خفیف مغزی طی دو سال گذشته
دچار فراموشی موقت و زوال عقل گردیده است

✍️ دیدگاه شما 🙏