زیباکلام: فائزه هاشمی خواست قلبی میلیون‌ها ایرانی را گفت

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ صادق زیباکلام، فعال سیاسی گفت که فائزه هاشمی چیزی را گفت که خواست قلبی میلیون‌ها ایرانی در انتخابات آمریکا بود.


او در یادداشتی نوشت که بسیاری از مردان، تیغ برداشته و بسمت بانو فائزه هاشمی نشانه رفته‌اند. درحالی‌که او، صادقانه همان چیزی را گفت، که در دل میلیون‌ها نفر از هموطنانش در انتخابات آمریکا بود: آرزوی پیروزی ترامپ.


احساس‌شان، همچون خودِ فائزه هاشمی، این بود: حال که خودمان نمی‌توانیم هیچ تغییر و تحولی در ایران بوجود آوریم، و هیچ نوری و روزنۀ امیدی در انتهای تونل سیاه سیاسی ایران بچشم نمی‌خورد، شاید ترامپ بتواند منشاء تغییر و تحولی شود. آبان‌ماه را فراموش نکرده‌ایم، که چگونه میلیون‌ها ایرانی، خیلی مشتاق‌تر از خود آمریکایی‌ها چشم به انتخابات آمریکا دوخته بودند.

فرق فائزه هاشمی با بسیاری از مردان عالم سیاست، آن است که آن‌چه آنان در سینه دارند، او بیان می‌کند.

✍️ دیدگاه شما 🙏