عادی سازی معضلات اجتماعی

  • حامد تقوی

مصرف مواد مخدر و اعتیاد بدون شک یکی از اساسی ترین مسائل و معضلات امروز ایران است. اثبات این ادعا چندان دشوار نیست. تنها کافی است گزارش ها و آمارهایی که حتی خود نهاد های حکومتی در این رابطه منتشر میکنند توجه کنید تا این ادعا ثابت شود. ‌

همانطور که میدانید در نظام جمهورس اسلامی به دلایل امنیتی ، سیاسی و حیثیتی آمار دقیقی از این دست مسائل در دست نیست. اما خوب میدانیم که گزارشات و آمار و ارقام در رابطه با موصوع اعتیاد بسیار بالاتر از تریبون های حکومتی ست. از همین رو نمیتوان به صورت دقیق در این مورد راهکار ارائه داد.

ظاهرا بودجه ستاد میارزه با اعتیاد برای برنامه‌های پیشگیری در سال های گدشته در حدود ۴۰ میلیارد تومان در سال بوده است. که این پول ۲۰ درصد هزینه پیش‌بینی شده برای برنامه‌های آموزش پیشگیرانه میشده و ۸۰ درصد آن را باید دستگاه‌های دیگر تامین میکردند… اما در سال جاری نه تنها این مبالغ به دلیل کسری بودجه و همچنبین هزینه های حکومتی در رابطه با سیاست های کلی نظام به بخش بودجه در خوری اخصاص نمییابد.

همین موضوع سبب شده است که در درجه اول موضوع اعتیاد برای خود حکومت و در درجه دوم برای عموم مردم مسئله اب عادی و یک تُرم اجتماعی باشد. اما با گدشت زمان خواهبم دید که ابن معضل اجتماعی باعث فروپاشی تمام ارکان جامعه خواهد شد.

✍️ دیدگاه شما 🙏