علیرضا حیدرآبادی پور مدیر بازداشت شده که به ایران مسترد شد کیست؟ از حراست بانک سپه تا هلدینگ صبا و مدیر عاملی بانک سرمایه

علیرضا حیدر آبادی پور مدیر بازداشت شده ای که به ایران مسترد شد برای هریک از مشاغل خود حقوق کلانی دریافت میکرد،

از جمله اینکه درآمد ماهیانه ی وی تنها از مشاوره ی شرکت معدنی گل‌گهر ۱۲ میلیون تومان گزارش شده بود.

این مدیر کثیرالشغل که در یک بازه زمانی کوتاه به مدیر عاملی یکی از هلدینگ‌ های زیر مجموعه ی صندوق بازنشستگی کشوری نیز منصوب شده بود

نامبرده سابقه ۲۵ سال کارمندی در بانک سپه بوده که عمدتا در بخش حراست بانک سپه بوده

سپس نماینده بانک سپه در شرکتهای وابسته به بانک به عنوان عضو ناظر

و چند ماه اخر خدمت عضو هیات مدیره در بانک سپه گردید

سپس در سال ۱۳۹۰ بازنشسته میگردد.

سه سال بعد در سال ۱۳۹۴ برای چند ماه مدیر عامل اتیه صبا و در بهمن ۹۴ مدیر عامل بانک سرمایه شد.

✍️ دیدگاه شما 🙏