مخالفت جمهوری اسلامی با اعترضات و اعصابات

  • حامد تقوی

در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۵۸؛ روزنامه اطلاعات اعلامیه آقای خمینی را در واکنش به اعتصابات و اعتراضات به دولت نوشته است:”باید به برادران و خواهران بسیار محترم تذکر دهم، همانطور که در حال انقلاب، تحصن و اعتصاب بر ضد طاغوت، موجب رضای خداوند تعالی بود، در حال حاضر که دولت اسلامی ملی است و دشمن در توطئه است، تحصن و اعتصاب و شایعه‌سازی و جنجال بی‌اساس که باعث ضعف دولت و تقویت دشمانان اسلام و ملت می‌شود، موجب سخط [خشم] خداوند و از معاصی بزرگ و محرمات عظیم شمرده می‌شود.”

این اعلامیه درحقیقت یک حکم حکومتی است و هشدار به کسانی‌ست که اگر بخواهند در ناکارآمدی سیستم اعتراضی صورت بدهید مقابل آنها خواهیم ایستاد. این اعلامیه در واقع شروع یک دیکاتوری بزرگ را با پناهد بردن به خدا و اسلام، پایه گذاری می‌کند.

کاش انقلابیون و مبارزین در همان ابتدای سالهای انقلاب با اقدامات خود جای این نوع ادبیات و حکم های نا عادلانه ی حکمتی می ایستاند تا حالا نظاره گذان حجم از ظلم در کشور نبودیم