موج دستگیری فعالان سیاسی و رسانه ای در راه است ، باز هم پای ساس در میان است

شنیده ها حکایت از آن دارد که موج جدید و گسترده دستگیری فعالان سیاسی و رسانه ای در فضای مجازی پس از دهه فجر امسال انجام خواهد گرفت.

این دستگیری تا آستانه انتخابات آتی تا خرداد ماه ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت.

دستگیری های یاد شده برای تسلط بیشتر بر فضای مجازی و به منظور به دست گرفتن کامل فضای سیاسی کشور تا زمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا صورت می گیرد.

این دستگیری ها به صورت فله ای انجام خواهد شد و هدف اصلی آن ، ایجاد فضای رعب و وحشت در میان مخالفان گفتمان غالب حاکمیت برای عقب نشینی از فعالیت موثر در انتخابات آتی خواهد بود.

ساس با ایجاد سیاست النصر بالرعب تلاش دارد پس از مجلس ، سنگرهای ریاست جمهوری و شوراهای شهر را برای ورود بی دردسر نظامیان فتح کرده و به یکدست سازی حاکمیت مبادرت ورزد.

✍️ دیدگاه شما 🙏