نابکاران در لیست شورای شهر ائتلاف اصولگرایان

شنیده ها

با نزدیک شدن به روز انتخابات، انتخابات شورای شهر هم هرچند در ظاهر خبری از آن نیست، اما در زیر پوست شهرها و روستاها اتفاقات زیادی در حال رخ دادن است.

جناح ها و گروه های مختلف سیاسی لابی های سنگین و هزینه های گزافی انجام می دهند تا افراد مورد نظر آن ها در لیست های نهایی قرار بگیرند.

در اردوگاه اصولگرایان که به احتمال بسیار زیاد حداقل در چهار سال آینده قدرت را در دست خواهند گرفت نیز جنب و جوش زیادی در انتخابات شوراهای شهر و روستا وجود دارد.

شنیده ها نشان می دهد در لیست نهایی اصولگرایان در تهران، افراد ناکارآمد زیادی با فشار و لابی وارد لیست شده اند که هیچ تجربه ای در امور شهری و مدیریت شهری ندارند.

همچنین اختلافات زیادی در جناح های اصولگرا در رابطه با لیست نهایی وجود دارد و این احتمال وجود دارد که آن ها به اتحاد نرسند و چندین لیست مستقل در روز انتخابات منتشر شود.

شوراهای شهر و روستا در سال های اخیر به لانه فساد تبدیل شده‌اند و روزی نیست که خبری از دستگیری فله‌ای اعضای شورای یک شهر منتشر نشود.

شوراهای شهر جذابیت بالایی برای رانت خواران و مفسدان دارند، زیرا نظارت زیادی روی آن ها وجود ندارد و به قول معروف افراد در چهار سال می توانند بار یک عمر خود را ببندند.

✍️ دیدگاه شما 🙏