نشست شورای امنیت سازمان ملل با مضمون ترکیه

پایگاه خبری / تحلیلی نگامشورای امنیت سازمان ملل اجلاس غیر علنی برگزار کرد

ایالات متحد آمریکا و روسیه با لایحه پیشنهادی مربوط به محکوم ساختن ترکیه بعلت ترتیب عملیات نظامی چشمه صلح در شرق رود فرات موافقت نکردند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد ، بنابه درخواست ۵ کشور عضو اتحادیه اروپا برای بررسی حوادث واقع در شمال شرقی سوریه و عملیات نظامی چشمه صلح نیروهای مسلح ترکیه در این کشور پشت درهای بسته نشستی ترتیب داد.

در این نشست برخی از کشورها پیشنهاد کردند تا شورای امنیت سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه ایی مشترک ترکیه را محکوم سازند ولی روسیه و آمریکا با این پیشنهاد موافقت نکردند.

هر دو کشور آمریکا و روسیه در بیانیه های خود از عبارت ” محکوم سازی ” استفاده نکردند.