وحشت مسوولان حکومت ایران از شبکه اجتماعی به دلیل افشای چهره واقعی آنها

 

 

نسرین رازقی

 

اخیرا فیلمی منتشر شده که در آن فردی از شهرداری کرمان کودکان گل فروش را که از فقر و بدبختی کار می کنند و مجبورند در سن کم به خانواده کمک کنند، مجبور می کند گلهایی که برای فروش خریده اند و تنها دارایی آنهاست را با پلاستیک بخورند و کودکان بی پناه مجبور می شود گل را با پلاستیکش و ساقه اش بخورند.

اتفاقی که بازتاب گسترده ای در فضای مجازی داشته و انتقاد بسیاری را برانگیخت.

اما فارغ از انتقادها این تصویر چهره کریه و غیرانسانی مسوولان کشور را فاش کرد که بعید نیست در صورت فقدان فضای مجازی ممکن نبوده است.

کمااینکه آتش زدن دهها سگ توسط شهرداری اهواز که دقیقا اقدامی مانند اقدام گروه تروریستی داعش بوده نیز از طریق فضای مجازی افشا شد و چهره مسوولان این شهر را افشا کرد. ضمن اینکه رفتارهای وحشیانه ماموران شهرداری تهران با دستفروشان نیز بارها از این طریق منتشر و جامعه را متاثر کرده بود.

صدها مورد دیگر در این زمینه وجود دارد که فضای مجازی توانسته چهره غیرانسانی مسوولان کشور را فاش سازد و به همین دلیل است که حکومت ایران از فضای مجازی واهمه و وحشت دارد چون چهره واقعی اش را فاش کرده است.

به همین خاطر نظام مرتب در حال فیلتر کردن پیام رسان ها در شبکه اجتماعی است و به دنبال اعتراضات دی ۸۸ تلگرام را فیلتر کرد و اکنون با طراحی سناریوهای مبتدی و کودکانه سعی در فیلتر کردن اینستاگرام دارد.

نظام از شبکه اجتماعی می ترسد و علت عمده توسل آن به فیلترینگ پیام رسان ها در این شبکه فاش شدن چهره مسوولان است.

چرا که هیچ گاه به اندازه امروز زشتی های جامعه ایران به شکل کنونی دیده نشده بود.