وزیر خارجه پاکستان: تلاش هندوستان، تبدیل جمعیت مسلمان در جامو کشمیر به اقلیت میباشد

پایگاه خبری / تحلیلی نگاموزیر خارجه پاکستان اظهار داشت که تصمیم هندوستان میتواند موجب انجام رفتارهایی چون پاکسازی قومی گردد

پاکستان در رابطه با تصمیم اخیر هندوستان مبنی بر لغو خودمختاری منطقه جامو و کشمیر، از شورای امنیت سازمان ملل دعوت به تشکیل جلسه ای فوری نمود.

شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان، ضمن ابراز اینکه در رابطه با جامو کشمیر نامه ای به شورای امنیت سازمان ملل ارسال کرده است، اظهار داشت، رفتار مهاجمانه اخیر حکومت هندوستان، موقعیت خود مختار جامو کشمیر در محیطهای بین المللی را نیز به شکلی کاملا عمدی، متضرر میکند.

قریشی با تاکید بر اینکه تصمیم های هندوستان در رابطه با موقعیت جامو کشمیر، صلح منطقه ای و بین المللی را تهدید میکند، اظهار داشت که این تصمیم میتواند موجب انجام رفتارهایی چون پاکسازی قومی گردد.

وی با متهم نمودن هندوستان به داشتن ایدئولوژی نژادپرستانه و اینکه پاکستان در رابطه با جامو کشمیر سکوت نخواهد کرد، اعلام داشت که تلاش هندوستان، تبدیل جمعیت مسلمان در جامو کشمیر به اقلیت میباشد.

از سوی دیگر ژاک ژاپوتوویچ وزیر خارجه لهستان که ریاست ادواری شورای امنیت سازمان ملل را برعهده دارد، ابراز داشت که تنش میان پاکستان وهندوستان همه منطقه آسیای جنوبی را تحت تاثیر قرار خواهد داد و همچنین اعلام داشت که نامه پاکستان میان کشورهای عضو در شورای امنیت سازمان ملل مورد مذاکره قرار خواهد گرفت.