وقتی شرکای متقلب قدیمی دست یکدیگر را رو می کنند ؛ادعای احمدی نژادی ها : احمدی نژاد در نظر سنجی ها اول است / ادعای سپاه : حداقل ۶۸ درصد مردم نمی خواهند احمدی نژاد در انتخابات ۱۴۰۰ شرکت کند!

نظر واقعی مردم درباره حضور احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری چیست؟

ادعای احمدی نژادی ها این است که احمدی نژاد در نظر سنجی ها اول است و همه روزه با اتوبوس جمعیت کثیری از استان و شهرستان های مختلف برای دعوت از او جهت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به تهران می آیند.

اما بر عکس این ادعا کانال تلگرامی سپاه مدعی است که حداقل ۶۸ درصد مردم نمی خواهند احمدی نژاد در انتخابات ۱۴۰۰ شرکت کند!

پس از گذشت ٨ روز از نظرسنجی «کانال تلگرامی سپاه پاسداران» درباره مفید یا مضر بودن حضور مجدد احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال ١۴٠٠، نتایج آرا مشخص شد.

طبق این نظرسنجی در روز اول مردم ٨۵% گزینه مضر بودن حضور احمدی‌نژاد را انتخاب کرده بودند، اما ناگهان در عرض چند ثانیه آرای احمدی‌نژاد تغییر کرد و چندین و چند هزار رأی رباتیک برای وی سرازیر شد؛ با این همه، پس از هفت روز نتایج آرا تغییر گشت و به این شکل به پایان رسید:

۶٨% آرا (١٨۵١١ نفر) گزینه به زیان بودن حضور احمدی‌نژاد در انتخابات را انتخاب کردند.

٣٢% آرا (حدود ٨٠٠٠ نفر) گزینه مفید بودن حضور احمدی‌نژاد را انتخاب کردند که البته از این آمار آرای رباتیک کاسته نشده است.

وقتی شرکای متقلب قدیمی که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ با همدیگر هم پیمان بودند و با مهندسی این چنینی در آرای مردم ، از آرای موسوی و کروبی کاسته و بر آرای احمدی نژاد افزودند ، اینک با شناخت دقیقی که از روش های متقلبانه یکدیگر دارند ، این چنین دست یکدیگر را رو می کنند.

✍️ دیدگاه شما 🙏