کاهش تعهدات برجامی و مسئله مذاکره یا جنگ

حامد تقوی

در خبر ها خواندیم جمهوری اسلامی گام چهارم خود را در کاهش تعهدات هسته‌ای خود برداشت. مصداف با این خبر ؛ علی خامنه‌ای در دیدار خود با نظامین سپاعی و ارتشی با تاکید بر کاهش همین تعهدات گفت با آمریکا هرگز مذاکره‌ای صورت نخواهد گرفت.
تنها همین دو تیتر از اتفاقات ایران کافی بود که جمهوری اسلامی به دنیا نشان بدهد اگر هم قرار باشد اتفاقی بیفتد تنها خروج از برجام است. در واقع از این اقدام ممهوری اسلامی میتوان دو مسئله را تحلیل کرد؛ یا به تعبیری حادث نخواهد شد: ۱- یا تحریم‌های پیش از برجام که شامل تحریم‌های سنگین سازمان ملل است دوباره بر خواهد ، ۲- جنگ خواهد شد.
از سوی دیگر : نتانیاهو؛ نخست وزیر اسرائیل ، در واکنش به این اقدام ایران مصمم تر از هر بار به مسئولین جمهوری اسلامی هشدار داده است جلوی فعالیت های هسته‌ای ایران را خواهد گرفت‌ و اجازه نخواهد داد ایران به بمب هسته دست پیدا کند. در حقیقت معنای این گفته به تعبیری جنگ نظامی خواهد بود.
اما در ادامه‌ی این اتفاق بسیار مهم، اتحادیه اروپا و حتی متحد نزدیک جمهوری اسلامی یعنی روسیه؛ از اجرای کاهش تعهد هسته ابراز نگرانی شدیدی به عمل آورده اند؛ تا جایی که امانوئل مکرون در واکنش به این خبر گفته است جمهوری اسلانی عملا از برجام خارج شده است.

در یک جمع بندی میتوان گفت تا انتخابات پیش روی آمریکا به احتمال قریب به یقین ؛ با قطار تند کاهش تعهدات برجامی؛ ایران به سمت یک فروپاشی عظیم اقتصادی خواهد رفت و در آینده‌ی نه چندان دور شاهد یک جنگ گسترده و یا مذاکره با قبول پیش‌شرط های ۱۲ گانه آمریکا از طرف جمهوری اسلامی خواهیم بود.