کنفرانس مطبوعاتی مشترک اردوغان و اوربان

پایگاه خبری / تحلیلی نگامرجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان مصاحبه مطبوعاتی مشترکی ترتیب داد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان مصاحبه مطبوعاتی مشترکی ترتیب داد.

اردوغان اعلام کرد : مسائل دو جانبه تنها چند کشور عضو اتحادیه اروپا نبایستی روابط ترکیه و اتحادیه اروپا را متضرر کند.

رئیس جمهوری ترکیه ضمن تاکید بر اینکه حمایت مجارستان از روند عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا حائز اهمیت بسیاری است چنین گفت : از حمایت رئیس جمهور محترم مجارستان از روند عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا همواره سپاسگزار شدم. می خواهم به این موضوع تاکید کنم. هیچ شکی نیست موضعی که اتحادیه اروپا در روزهای اخیر بر علیه ترکیه در پیش گرفته، موضعی سازنده نمی باشد. مسائل دو جانبه چند کشور عضو اتحادیه اروپا نباید به روابط ترکیه و این اتحادیه آسیب برساند. اتحادیه اروپا با این موضع در اصل منافع خود را متضرر می کند. این اتحادیه باید بطور شایسته دریابد که قبول عضویت  کامل ترکیه به اتحادیه اروپا به ارزش و اعتبار این اتحادیه خواهد افزود.

اردوغان ضمن اظهار تاسف از همبستگی و دیدار برخی از سرکردگان سازمان تروریستی با برخی از شرکای استراتژیکی خود گفت : برخوردی مانند : تروریسم خوب و یا بد ، و یا تروریست من خوب و تروریست تو بد نمی تواند قابل قبول باشد. اگر که قرار است با هم مبارزه کنیم باید قاطعانه عمل کنیم.

رئیس جمهوری ترکیه ضمن اشاره به اینکه مصمم به توسعه هر چه بیشتر روابط با گروه شراکت ” Vişegrad ” هستیم از اوربان نخست وزیر مجارستان بعلت حمایت از عملیات نظامی چشمه صلح که از سوی نیروهای مسلح ترکیه در شرق رود فرات ترتیب یافت، سپاسگزاری کرد.