کیوان صمیمی چرا از تلفن و ملاقات محروم شد؟

شورای انضباطی زندان اوین تلفن و ملاقات کیوان صمیمی را ممنوع کرده است.

گفته شده است که دلیل این ممنوعیت انتشار مطالبی در مورد جنبش اجتماعی است که کیوان صمیمی در کانال تلگرامی خود منتشر کرده و به زعم اعضای این شورا، تحریک مردم به شورش بوده است.

پیرو این تصمیم کارت تلفن این زندانی سیاسی تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.

گفتنی است کیوان صمیمی در تاریخ ۱ اردیبهشت به صورت غیابی در همین شعبه از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی” به ۱ سال حبس تعزیری و در مجموع به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا بود.

وی نیمه آذرماه گذشته راهی زندان اوین شد.

✍️ دیدگاه شما 🙏