‌‏پارکینگ طبقاتی آسانسوری؛ نیویورک، سال ۱۹۲۰

تازه بعد از ۱۰۰ سال چندتا در چند شهر ایران تاسیس کردند به‌عنوان راهکار کمبود پارکینگ!…

اینجور موقع‌ها میشه فهمید که می‌گویند یک قرن عقب هستیم یعنی چی!

Muhammad Reza Arjmandi on Twitter: "واقعا چرا باید #تمدن_2500 ساله داشته  باشیم اما از همه #عقب باشیم!!!!!!!… "
نیویورک_آمریکا Instagram posts - Gramho.com

✍️ دیدگاه شما 🙏