⏯ آیا خامنه ای به اندازه کافی روی ساواک را سفید کرده است؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام آیا خامنه ای به اندازه کافی روی ساواک را سفید کرده است؟