⏯ فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، از فعالین حقوق بشر می خواهد که صدای فرزندش باشند

پایگاه خبری / تحلیلی نگامسهیل عربی که از تاریخ ۲۸ شهریور ماه به‌صورت تنبیهی و به‌دستور امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی، از زندان تهران بزرگ به زندان رجائی‌شهر کرج منتقل شده بود، همچنان در سلول انفرادی نگهداری می‌شود

✍️ دیدگاه شما 🙏