⏯ مقامات ایرانی مسئول ارتکاب جرم ادامه‌دار ناپدیدسازی قهری علیه مردم ایران هستند

پایگاه خبری / تحلیلی نگاممقامات ایرانی مسئول ارتکاب جرم ادامه‌دار ناپدیدسازی قهری علیه هدایت عبدالله‌پور و خانواده داغدار وی هستند. آن‌ها باید حقایق مربوط به اعدام مخفیانه او را اعلام کرده و بدن او را به خانواده‌اش تحویل دهند، در کنار خانواده‌ هدایت عبدالله پور بایستیم، این حق آن‌هاست که حقیقت را بدانند.